Menu

Asa-troende advarer om radikalisering

Asa-troende advarer om radikalisering

Asa­ og Vanetrosamfundet i Danmark ­ Forn Siðr i fare for at blive kuppet af racister.

En racistisk fortolkning af den nordiske asatro ­troen på guder som Thor og Odin ­er kommet til Danmark og skaber uro i det danske asatro miljø.

Asatru Folk Assembly Denmark (AFA­DK ) hedder foreningen, der udbreder sin helt egne version af asatro, som er forbeholdt hvide mennesker med de rigtige gener.

AFA­DK har hjemme i Odense på Fyn og er ifølge CVR­registret stiftet af Lars Irenessøn. Han tegner foreningen sammen med en anden såkaldt ”Folk­Builder” ved navn Søren Fisker. De har begge meldt sig ind i Asa­ og Vanetrosamfundet i Danmark, Forn Siðr på Oldnordisk, hvor de har opnået en fremtrædende rolle.

Lars Irenessøn sammen med Stephen McNallen. AFA­DK udspringer af amerikanske Asatru Folk Assembly, der blev stiftet i 1994 i USA af amerikaneren Stephen McNallen.

Stephen McNallen

McNallen har siden 1972 været aktiv i det amerikanske Asatro miljø. Han regnes i dag for at være en af de mest toneangivende i USA indenfor Asatro miljøet.

Mange almindelige amerikanske Asatroende er stærkt kritiske, overfor McNallens version af Asatro og kalder den slet og ret racisme. Mange mener at McNallen udnytter Asatroen til at fremme hvid hedensk separatisme.

Hedenske separatister deler mennesker op i racer og mener at racerne skal leve adskilt og dyrke kun egne skikke, tro og kultur. Tilhængerne af Hedensk separatisme tror også at de gennem deres forfædrer - de hvide nordeuropærer, har nedarvet særlige fysiske og mentale egenskaber. Disse egenskaber giver dem fortrinsret til bestemte landområder fx Danmark og gør dem i stand til at kommunikere direkte med de gamle nordiske guder som Odin, Thor og Freja.

Den form for Hedenskab havde sin helt store opblomstringstid under nazismen i 1930erne, hvor man især i Hitlers Elite korps - SS­korps, misbrugte Asatroens Symbolik og Guder til at skabe en spirituel forbindelse mellem nationalsocialismen og det tyske folks fortid.

Forside af et nazistisk hedensk blad fra 1935. Blod og land står der. Budskabet var at man via sit blod har nedarvet, race, tro, kultur og ret til bestemte landområder - såkaldt Odalsret.

Allerede i 2009 kunne Kristelig Dagblad berette om konflikt i danske asatro­samfund på grund af amerikanske Asatru Folk Assembly:

"Flere fremtrædende danske medlemmer af Forn Sidr, der med 650 medlemmer er det eneste godkendte asa­trossamfund i Danmark, har valgt at blive hjemme fra sommerlejren efter en længere konflikt om racisme."

Forn Sidr, der oprindeligt var med til at arrangere lejren, havde inviteret den amerikanske asatro- organisation Asatru Folk Assembly, AFA. Men den betragtes som racistisk af flere asatro­organisationer, og derfor truede både Norge og Sverige og senere Holland med at boykotte lejren, hvis ikke man trak invitationen tilbage." Søren Fisker var manden bag invitationen og interviewes også, men nævner ikke med et ord at han siden 2008 har været medlem a Asatru Folk Assembly.  

Den svenske religionsforsker Mattias Gardel, der har speciale i religiøs racisme og selv er praktiserende asatroende, placerer McNallen og Asatru Folk Assembly i katagorien ”Folkish Asatru” ­ Folkeligt Asatro.

Folkish Asatro er ifølge Gardell ikke i sig selv en racistisk retning, selv om mange racister og højrenationalister føler sig tiltrukket af retningen, men handler først og fremmest om at dyrke sit folks traditioner og skikke.

Ifølge Gardell er problemet ved AFA ­ Asatru Folk Assembly at de blander Asatroen sammen med racegenetik.

McNallens selvopfundne begreb Metagenetics er racistisk og trækker ifølge Gardell tråde til nazisternes raceidelogi.

Metagenetics handler kort fortalt om at Asatro er en religion, som er forbeholdt hvide mennesker af nordisk eller germansk afstamning.

Evnen til at komme i kontakt med Guderne Thor og Odin er noget McNallen mener man arver fra sine forfædrere via ens gener og DNA.

.

Asatru Folk Assembly sælger via sin hjemmeside det raceoptaget blad Tyr. Bidragsyderne til bladet er foruden Stephen McNallen, flere nyfascister blandt andet Alain de Benoist der er leder af den franske nyfascistiske bevægelse kendt under betegnelsen "New Right". Tyr formidler især tekster af Etnopluralistisk karakter. Etnopluralisme er en højreradikal retning hvor raceteorier, folkelige myter og Hedensk kultur blandes med nyfascistisk verdensanskuelse. Etnopluralister mener ligesom Stephen McNallen at mennesker er opdelt i racer som lever bedst adskilt. Inden for det danske Asatro miljø finders der også etnopluralister, disse har blandt andet fundet sammen i Blotlauget Hefjendur.  

I Stephen McNallens univers hænger, tro, race, folk, landområde og genetik så uløseligt sammen at han anbefaler, at man tager en DNA teste - for at se om man har de rigtige gener.

McNallen har dog ikke selv taget en DNA test, angiveligt fordi han ikke ’har haft tid’. Det fortalte han da han var gæst i Red Ice Radio.

Stephen McNallen, hvis forfædre stammer fra Irland, mener at Nordeuropære er et folkeslag, der er udrydningstruet af Multikulturalisme, Kulturmarxisme og Globalisering. Disse tanker finder man på den yderste højrefløj blandt de mest yderligående indvandringsmodstandere og racister.

Den norske terrorist Anders Behring Breivik er stærkt optaget af "Kulturmarxismen" der ifølge ham har ødelagt det norske samfund og åbnet op for masseindvandring til Europa af mennesker fra Afrika og muslimer fra Mellemøsten.

Screencap fra Stephen McNallens Facebook viser at han deler raceideologiske budskaber og billeder hentet fra nazistisk hjemmesider. Foruden hans tekst som afslører at han deler sit syn på den "hvide races" problemer, med nynazister og White Power tilhængere. kan man nederst i venstre hjørne af billedet af de hvide børn, se et logo hvor der står Smash Culturelmarxism.

Loget er et nynazistisk antisemitisk logo. 

Mattias Gadell der også har beskæftiget sig med Anders Behring Breivik, har placeret Breivik i det man kender som Hvid militant separatisme - kendt f.eks fra den amerikanske White Power bevægelse, som Breivik også var inspireret af.

Stephen McNallen siger at han ikke er racist, blot er glad for sin egen hvide race. Ifølge ham selv så kan han slet ikke være racist for han har oprettet et velgørenhedsprojekt for afrikanske Elefanter og støttet Tibets munke. Han mener desuden at alle der kritiserer hans Metagenetics ikke har sat sig ind i hvad det handler om.

AFA påskefejrnings T-Shirt hvor det Celtiske Korssymbol ses. Symbolet ligner til forveksling White Pride bevægelsens logo.

McNallen har flere gange offentligt udtalt, at racister og nazister ikke er velkomne i Asatru Folk Assembly. På trods af dette ses der nazister og racister i AFA­miljøet.

Faktisk er anklagerne mod McNallen for at omgås nazister og racister ikke nye.

Allerede i midten af 70erne kollapsede McNallens første forening The Viking Brotherhood, efter afsløring af nazister i foreningen.

McNallen ses ofte som gæst i det svenske Radioshow Red Ice Radio. Red Ice Radio er svensk og giver taletid til racister og nynazister. Blandt andet har Radioen givet taletid til den tidligere leder hos racistiske KKK, antisemitten David Duke.  Asatru Folk Assembly henviser også til Red Ice Radio i sin Facebook gruppe.

På internettet kan man også finde amerikanske Asatroende der har oprettet blogs for at eksponerer McNallens forbindelse til amerikanske racister. Der kan man finde flere fotos hvor McNallen optræder med racister og nynazister.

 

 

Billed 2: McNallen i selskab med Robert Taylor fra det racistiske folk-rockband Change. Taylor har siden 1960 været aktiv i fascistiske kredse og sågar været medlem af det amerikanske nazist parti.

Billed 3: McNallen med Valgard Murray. Murray har en lang historie bag sig i flere stærkt racistiske Asastru grupper og har været et fremtrædende medlem af det amerikanske nazist parti. Da Stephen McNallen i 1997 giftede sig stod Murrey i spidsen for hans ægteskabsceremoni. Bandet der stod for underholdningen af McNallen og hans hustru var det racistiske band Blood Axis med Michael Moynihan i front. En af Blood Axis sange handler om rituelt drab af sorte mennesker.

 

Blood Axis

Man kan læse om Stephen McNallens forbindeler til racister hos en amerikansk blogger der har gjort sig umage med at samle masser af kildedokumentation.

https://circleansuz.wordpress.com/2013/08/26/stephen-mcnallen-part-two/

Ifølge en dansk Asatro udøver, så tror en del racister at de kan gemme deres holdninger bag Asatroen.

"Det er nemmere at fortælle folk at man overdyrke sin fysik, kamptræner med Sværd og går strækmarch i den fynske natur, fordi man er Asatro og dermed efterkommer af de danske vikninger, end at fortælle dem at man er Nationalist der forbereder sig til racekrig i Danmark."

Og det er også rigtigt nok at McNallens Asatro univers tilbyder mange af den amerikanske White Power bevægelses tanker, pakket ind i Odin og Thor og Vikingeblod og virker dermed stuerene og uskadelige.

Dog står den nordiske Asatro- der i USA mest går under navnet Odinisme, registreret hos det Amerikanske Forbundspoliti FBI på listen over ekstremistiske retninger, hvis tilhængere har potentiale til at begå terror:

FBI på listen over "A 1999 FBI report on domestic terrorism described Odinism as a "white supremacist ideology that lends itself to violence."

"What makes Odinists dangerous is the fact that many believe in the necessity of becoming martyrs for their cause," the report said."

Den amerikanske terrorist og højreekstremist David Lane var Asatro, eller det man i USA kalder for Odinist.

Lane der var medstifter af det racistiske terrornetværk The Order, spredte i 90erne sine version af Asatro blandt kriminelle racister i amerikanske fængsler. Han er også manden bag den såkaldte 14 ords filosofi "We must secure the existence of our people and a future for White children" på dansk "Vi må beskytte eksistensen af vort folk og hvide børns fremtid".

David Lane døde i 2007 ifængslet, hvor han var igang med at afsonde 190 år for terroraktivitet.

Asatru Folk Assemblys stifter Stephen McNallen har i et interview udtalt sig om David Lane.

Ifølge McNallen var David Lane inde på noget rigtigt, selv om han også har misforstået en hel masse.

McNallen tager afstand fra David Lanes racisme og ekstremisme, men er enig i at den hvide race skal beskyttes, for den er ifølge McNallen i fare for at uddø - denne tanke har dog intet med racisme at gøre ifølge McNallen.

Stephen McNallen har også lavet sin egen fortolkning af de 14 ord og det er 8 ord "We must secure the existens of our Folke" på dansk "Vi må beskytte eksistensen af vort folk"

Foruden sin egen version af David Lanes 14 ord, har McNallen også lavet de 9 dyder som AFA medlemmer skal følge. de 9 dyder AFAs 9 dyder opfattes af mange Asatroende som en grotesk misforståelse og vulgær forsimpling af Asatroens budskab.

I det danske Asatro miljø er flere forfærdet over at McNallens, amerikaniseret racegenetiske Asatro udlægning, er ved at vinde flere og flere tilhængere.

Som en Asatro fortæller " Jeg er rigtig træt af at folk kigger skævt til mig når jeg fortæller dem at jeg er Asatro. De spørger mig om jeg så er nazist." "De der AFA folk har ikke gjort det nemmere for os Asatroende, de sender nogen helt forkerte signaler med deres tanker om at troen sidder i ens DNA."

Siden slutningen af 2 Verdenskrig har de nordiske Asatro organisationer arbejdet for at afkoble Asatroen fra Nazisterne.

"Ved at koble race og gener til Asatro, har McNallen gjort det nærmest umuligt at adskille racisme og asatro." fortæller en fra Asatro miljøet i Danmark og fortsætter "Når AFA folket siger at man skal have de rette gener for at være Asatroende, så har man placeret sig over hos nazisterne eller i Danskernes Parti" og netop Danskernes Parti har optil flere medlemmer der også ses hos Asatru Folk Assembly Denmark.

En anden Asatro fortæller " Siden 30erne har vores tro lidt under at være blevet stjålet fra os af nazister og vi har måtte kæmpe for at tage troen tilbage. Så dukker alt det der med gener op igen og vi er slået tilbage til start."

Stephen McNallen på besøg i Danmark. Her med Lars Irenessøn.

Et medlem af Asa­ og Vanetrosamfundet i Danmark ­ Forn Siðr fortsætter "Desvære ser vi at mange medlemmer af Forn Siðr er udvidende om hvad Stephen McNallen står for og fatter ikke at det er vaskeægte racisme vi er ved at lukke ind i varmen. Det er hellerer ikke nemt når der er AFA folk i Forn Siðrs bestyrelse."

I takt med at højrenationalistiske holdninger vinder mere og mere opbakningen i Danmark, ses støtten til McNallens tanker også vinde mere og mere frem blandt danske Asatroende.

"McNallens tilhængere har hafte ret markante holdninger til indvandring, Islam og Kristendom og er stærke modstandere af Multikultur og Globalisering. En del ses også få taletid i medierne fordi de fremstår som mere ægte og mere farverige end os almindelige Asatroende" siger et medlem af Forn Siðr.

Et andet medlem fortsætter "Hver gang en som Jim Lyngvild, offentligt langer ud mod alle muslimer og fortæller om hvor stolt han er af at være hvid og dansk, så råber alle racist efter os andre."

Også racistiske asatroende i forsvaret er man bekymret over. Metagenetics tilhængere findes også i det danske forsvar og McNallen har en del tilhængere blandt soldater, der har været i krig i Irak eller Afghanistan.

P77 har før beskrevet hvordan Asatroende hjemvendte soldater, ses deltage i ekstremistiske aktiviteter på den yderste højrefløj. Blandt andet i fysisk træning af racister og muslim­modstanderer i nationalistiske Vagtværns grupper som Danerværn, eller som aktive i nynazistiske grupper som Danmarks Nationale Front.

I 2013 var Stephen McNallen på besøg i Danmark. I den forbindelse fik han som gave et mærke som hans tilhængere i det danske forsvar anvende.

P77 har talt med folk i det danske Asatro miljø der frygter at der er ved at ske en højreradikalisering af det danske Asatro miljø og af deres organisation Asa­ og Vanetrosamfundet i Danmark ­ Forn Siðr.

"Sidste år dukkede der en E­mail frem hvor i man kan læse at et fremtrædende medlem af Forn Siðr er blevet kontaktet af Dan Rayner, en britisk militant racist. Han ønsker at forene samtlige nordiske Asatroende under Odins fane for at bekrige Kulturmarxister. Ham Dan Rayner er virkeligt ekstrem."

"Når der i bestyrelsen sidder folk der ikke tager afstand fra racisme, dyrker deres nordiske gener i små nationalistiske Blot­ fællskaber, ­eksempelvis Hefjendur, kan man kun frygte hvad der vil ske hvis de fik held med at kuppe endnu mere."

"Alle steder hvor McNallens tilhængere er dukket op har de skabt splid. Det skete i Sverige og i Norge i Asatro forbundet Bifrost og det vil også ske her i Danmark."

" Racisme er ikke foreneligt med Asatro. Der står ingen steder i vores skrifter at man skal dyrke sit folk, sit land eller at man kun må få børn med folk af egen slægt. McNallens version har intet med den oprindelige nordiske tro at gøre."

 

Tekst Stephen McNallen har skrevet på Facebook og delt blandt sine tilhængere. I teksten beskriver han hvordan Asatroende burde bekæmpe Islam i Europa. Ifølge McNallen befinder Europa sig i øjeblikket under invasion af Islam og dermed muslimer. Igen holdninger som man finder på den yderste højrefløj.

 

 

Screencaps og fotos - Facebook public 2015

Vær med i debatten

Log In

Log in with Facebook

Forgot your password? / Forgot your username?