Menu

Integrationsrådsmedlem: Fjern de muslimske virusbakterier

Integrationsrådsmedlem: Fjern de muslimske virusbakterier

Integrationsrådsmedlem af Frederikshavns integrationsråd, kommer med slet skjult opfordring til etnisk udrensning af muslimer og folk fra Mellemøsten i Danmark.

 "Min far har sagt dengang at Danmark er et trygt og sikkert land, men disse folk (her mente han folk fra Mellemøsten og muslimer) er en sygdom som skal fjernes ...." Sådan starter Peruntha Pia Nathan der er medlem af Frederikshavn Integrationsråd sit opslag i en islamfjendsk gruppe på Facebook.

https://www.facebook.com/perunthapia

Peruntha er af indisk oprindelse og vokset op i en hinduistisk flygtningefamilie. Men påtrods af sin egen flygtningebaggrund og sin ikke-vestelige oprindelse, mener Peruntha at de danske grænser skal lukkes for flygtninge, halalmad skal ud, samt kommer hun med slet skjulte tilskyndelser til etnisk udrensning på muslimer og folk fra Mellemøsten der boer i Danmark

  

Muslimer er en sygdom på det danske samfund og skal udryddes.

"Mit kamp er ikke kun for at bevare tryghed og danske værdier, men også udrydde sygdommen som vores samfundet er blevet ramt af."

Stemmer på Dansk Folkeparti og kalder muslimer for virusbakterier der skal renses ud.

"Man ser flere og flere dansker med anden etnisk baggrund/oprindelse stemmer DF. Så alle os der stemmer DF, vægter vores lands tryghed højt....."

"Det første skridt er lukke grænsen og stoppe for at tage imod flygtninge heroppe. For vi skal lige have renset for det virusbakerier som vi allerede har i landet..."

Medlem af Frederikshavn integrationsråd.

Frederikshavn integrationsråd ligger under Rådet for etniske minoriteter. Rådets opgave er at fremme ligestillingen af etniske minoritetter i det danske samfund. Det er de enkelte kommuners byråd der godkender medlemmer til integrationsrådet

.

Om Frederikshavns integrationsråd:
"Integrationsrådets formål er at medvirke til, at byrådets integrationsindsats er effektiv, sammenhængende og egnet til at fremme etnisk ligestilling." 
http://frederikshavn.dk/Sider/Integrationsr%C3%A5det.aspx?topemne=677ae65c-22a2-421e-9f6d-019395549a48

Medlemmerne af et integrationsrådet er med til at træffe beslutninger om hvem og hvilke projekter der skal have støttekroner fra kommunens integrationspulje. En af dem der er med til at bestemme hvilke projekter i Frederikshavn der skal have økonomisk støtte er Peruntha Pia Nathan.

http://frederikshavn.dk/meetings/Integrationsr%C3%A5det%20(%C3%85ben)/2016/17-08-16/0Referat%20samlet%20-%20%C3%85ben.pdf

Østeuropæiske lande bidrager kun med at sende kriminelle. "Hvad har det bidraget udover at sende kriminelle?"

 

Kom som barn til Danmark som flygtning og boer i Danmark dvs er ikke selv taget hjem til sit oprindelsesland"Jeg kom som barn til DK og var flygtning" men mener Danmark ikke skal modtage flere flygtninge og de syriske flygtninge skal tage hjem og hjælpes i nærområdet.

 

Vær med i debatten

Log In

Log in with Facebook

Forgot your password? / Forgot your username?